949 339 755

Benvingut a Montros Cosmetics!
El meu compte La meva cistella Pagar Contactar Login

Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis en paper o suport informàtic, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis de Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics


La recopilació i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el rendiment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics


Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l´únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.


Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.


L´ usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-los el propi usuari a través de correu electrònic a: info@montroscosmetics.com o a l'adreça: Calle Monteaveruelo 20-I, C.P. 19185 - Sotolargo (Guadalajara).


L´ usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant les modificacions a Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics


FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Amb quin objectiu tractarem les vostres dades personals?


A Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics, tractarem les vostres dades personals recaptades, amb les següents finalitats:


  • 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  • 2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats en suport digital o físic. Enviament de butlletins, així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de la nostra entitat i / o del sector.

Us recordem que podeu oposar-vos a l´enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.


Els camps d'aquests registres són de compliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s´aporten aquestes dades.


PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS RECAB.?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no es sol·liciti la seva supressió. Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis legalment exigits (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basa en el consentiment de l'Usuari i aquest es revocarà, en el cas que es conservaran fins que es revocarà).

Per tant, podem garantir que les vostres dades no es conservaran més temps del necessari per als fins descrits anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultessin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions i / o sempre que ho permeti la legislació aplicable.

LEGITIMACIÓ:

El tractament de les vostres dades es fa amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  • 1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics, els terminis i condicions dels quals es faran en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que informem posant a la vostra disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, es pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposat a l'efecte.

En cas de que no faciliteu les vostres dades o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer alié a Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmètics, excepte per obligació legal.

Una òptima prestació del servei que Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics ofereix pot requerir que altres tercers proveïdors de serveis de Martí Monròs Giménez - Montros Cosmetics accedeixin als dades personals de l'Usuari com a encarregats del tractament.

A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a la informació personal de responsabilitat de Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics en qualitat d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d'un servei al responsable del tractament, Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics pot cedir les dades personals de l'Usuari als Distribuïdors autoritzats de Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics, sempre que hagués sol·licitat el consentiment a l´Usuari i aquest hagués estat expressament concedit.

A més de l'anterior, Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, també altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l'Estat i els òrgans Judicials.

DRETS DELS USUARIS

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics informa l´usuari sobre la possibilitat que li assisteixi a exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics.

Aquests drets podran ser exercits per l´usuari gratuïtament i, en el seu cas, qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Calle Monteaveruelo 20-I, C.P. 19185 - Sotolargo (Guadalajara). Aquesta sol·licitud haurà d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. Així mateix, informem que l ´Usuari també podrà exercir els mencionats drets a través de l'adreça electrònica: info@montroscosmetics.com

A més dels anteriors drets, l ´Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment descrit més amunt, sense que dita retirada del consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la seva retirada. Martí Monrós Giménez - Montros Cosmetics podrà continuar tractant les dades de l'usuari en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics recorda a l´ Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.

MESURES DE SEGURETAT IMPLEMENTADES

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i de la seva obligació de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l ´establert per normativa aplicable.

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics, entitat preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'eliminació accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no es garanteix la reposició total de les dades eliminades pels usuaris, ja que els citades dades podrien haver estat suprimides i / o modificades durant el període de temps transcorregut des de la darrera còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics, quan aquesta pèrdua sigui imputable l ´usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l´usuari.

La reposició de dades eliminades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut es deu a causes atribuïbles a Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI. Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent que anteriorment no hagin estat sol·licitats o expressament autoritzats pels destinataris d'aquestes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño - Montros Cosmetics estarà autoritzat a l´enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment es van contractar amb el client.

En tot cas, l´usuari, després d´ acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no es pugui arribar a obtenir més informació comercial a través dels canals indicats anteriorment.